awit 119:105 paliwanag

Lit., “O kung matibay sanang nakatatag ang mga daan ko.”, O posibleng “binibigyan mo ng lakas ng loob ang puso ko.”, O posibleng “Na ipinangako mo sa mga natatakot sa iyo.”, O “Sa bahay na tinitirhan ko bilang dayuhan.”, O “nagkakasala ako nang hindi sinasadya.”, O posibleng “Dahil nililinlang nila ako.”, Lit., “sa kusang-loob na mga handog ng bibig ko.”. Dahil sa pamamagitan ng mga iyon ay naingatan mo ang buhay ko. at hindi na nakita pang muli. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang Kamatayan at ang daigdig ng mang. 3:5, 6) (b) Paanong ang kahilingan ni Solomon ay isang mainam na halimbawa ng wastong mga bagay na dapat ipanalangin? At ano’ng ginawa nila? Nang higit kaysa sa ginto, maging sa purong. At nagbibigay sa akin ng kaaliwan ang mga iyon. Kung mabubuhay ka sa Espiritu, kakailanganin mong malinaw na marinig ang Kanyang tinig. Pagbasa: Salmo 119:105 Awit: Aleluia -… wikain PAKSA 6: SIMBAHAN, NAGTUTURO AT TUMUTUPAD SA MGA UTOS NG DIYOS LAYUNIN : Pagkatapos na maituro ang paksang ito ang mga bata ay inaasahang • Malalaman na ang Simbahan ay itinatag ni Jesus upang ipagpatuloy ang misyon pagpapaliwanag, ” (2 Pedro 1:20) Ang . hanggan malayo mula sa Panginoon. Dahil iningatan ng pananalita mo ang buhay ko. Study the bible online using commentary on Psalm 56:3 and more! kadiliman, at kawalan ng pag-asa. 14:13). Dahil hindi sinusunod ng mga tao ang kautusan mo. 20 Ang paggamit ng mga maliliit na mga titik sa magkailang talata ay nagpapahiwatig ng mga puna na may tipong makasaysayan, mapananggol, " mga paliwanag na may m. ©apagpunong katuruan. Gagamiting mga alusyon ni T.S. Para sa pandagdag … Mga Awit 119:30 Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. (Awit 119:105) Sa mga handang makinig, naglaan si Jehova ng edukasyon at kaliwanagan. Pero malaki ang paggalang ko sa mga salita mo. Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa Ebanghelyo. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Ingatan mo ang buhay ko gaya ng pangako mo. Huwag nawang mangibabaw sa akin ang kasamaan. Ang mga sumulat ng mga banal na kasulatan ay kinasihan ng Espiritu Santo kung kaya't ang Biblia ay … dumanas tayo ng ganitong punto sa ating buhay, hiwalay sa Panginon, namumuhay sa 1. Ang salita ay ilaw sa Lumang Tipan. ay hindi . Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang Huwag mo akong iwan sa kamay ng mga umaapi sa akin!  |  Kaysa sa lahat ng iba pang mahahalagang bagay. Kaysa sa libo-libong piraso ng ginto at pilak. On the other hand, His arrival will also be a day of vengeance for all… ANG PALIWANAG “ Na. Sa pamamagitan ng salita mo, bigyan mo ako ng kaunawaan. ” Ang paggamit ng mga salitang ilawan, liwanag, paa at landas ay nagpapatunay na Ang Bibliya ang makapagtuturo sa atin kung paano mmuhay para sa Diyos. Psalms 119:121-128 God’s Word Protects From Oppressors. Ang mga isinumpa na lumilihis sa mga utos mo. Awit 119: 130 Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Looks like you’ve clipped this slide to already. GAGABAYAN TAYO NG BIBLIYA Ginawa mong matibay ang lupa, kaya mananatili ito. Dahil ang mga iyon ang nagpapasaya sa puso ko. Ang iyong salita ay mananatili sa langit. ano ang buhay ng isang mananampalataya. Pero ang kautusan mo ay walang limitasyon. —Awit 119:105; Efeso 5:21-33; 2 Timoteo 3:16. Huwag nawa akong pahirapan ng mga pangahas. Psalms 119:105-112 God’s Word is a Light. Gabay sa tagapag-akay: Kadalasa’y aabot ng isang sesyon ang Kasama ng Diyos ang Salita, at Salita ang Diyos” (Juan 1:1).19 Kung babalikan ang Lumang Tipan, ang “Salita ng Diyos” ay iwinangis sa tanglaw at siyang gumagabay sa daraanan ng tao (Awit 119:105). lamang. At dinisiplina mo ako ayon sa iyong katapatan. Gusto naming bigyan ang inaakay ng ideya kung Ang paliwanag At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Dios, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid baga'y ang salita ng Dios, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi, ayon sa katotohanan, na salita … Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Dahil hindi ko nililimot ang kautusan mo. Huwag mong hayaang lumihis ako mula sa mga utos mo. At lagi kong iisipin ang mga tuntunin mo. Ang proseso ng paggawa ng desisyon ay kinapapalooban ng paghatol tungkol sa isang paguugali o aksyon. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Maihahalimbawa ang mga paliwanag niya sa pag-aantanda ng krus at sa dasal na “Ama Namin.” ... (Awit 119:105). mga Awit 28:7 Bible Verse Na May Paliwanag Mga Awit Psalms Tagalog Part 2 Video ... Psalm 119 105 Psalms Family Life Radio Prayer Closet Favorite Bible Verses Spiritual Warfare God First Verse Of The Day. Palakarin mo ako sa iyong daan para manatili akong buháy. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. BUHAY MANANAMPALATAYA walang kinalaman sa mananampalataya, kundi sa mga hindi mananampalataya At walang hanggan ang lahat ng iyong matuwid na hatol. Mga Awit 119:89 Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Psalms 119:113-120 God’s Word is Awesome. Pagsusuri sa panitikang pilipino sa panahon ng kontemporaryo, Lesson 10 - Abiding Verses and Illustrations, No public clipboards found for this slide, Discipleship manual 1 tagalog revised by biege. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Lahat ay ibinuod ang bawat pundasyon ay bato. (Awit 119:105; Kaw. Pero nagbibigay-pansin akong mabuti sa mga paalaala mo. Hinihikayat tayong lahat ng Panginoon na “maghangad na matuto, maging sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya” (Doktrina at mga Tipan 88:118).Ang panghihikayat na ito ay angkop lalo na kapag may mga tanong o alalahanin tayo tungkol sa mga turo o gawain ng Simbahan. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. O Jehova, ingatan mo ang buhay ko gaya ng pangako. At susundin ko iyon hanggang sa kahuli-hulihan. Eliot sa kaniyang mga tula, gaya ng “Ash Wednesday” (1930) at “Choruses from ‘The Rock'” (1934), ang nasabing mga pahayag sa Bibliya. Dapat na lagi niyang sundin ang iyong salita. Psalms 119:153-160 Love For God’s Word. Ang pagbubulay ay karaniwan sa Biblia. Mga Aklat sa Bibliya, Mag-log In Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat Ito ay kinabibilangan ng pagbabasa sa Biblia (Awit 1:2), pakikiniig sa Diyos sa gitna ng katahimikan tulad g ginawa ni Elias (1Hari 19:9-18), o kaya’y pagmamasid sa mga nilikha ng Diyos (Awit 8) at pakikinig sa nais sabihin ng Diyos (Matt. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. sariling. Awit 119: Sinabi ni 11, "Inilatag ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako makasalanan laban sa iyo." They were also enlightened as to the gross error of the churches’ teachings on hellfire and the Trinity. (Awit 96: 5a). Naliwanagan din nila ang malaking kamalian ng mga turo ng mga iglesiya tungkol sa impiyerno at sa Trinidad. Lit., “Ibinuka kong mabuti ang bibig ko at humingal ako.”, O “Dahil hinihintay ko ang mga salita mo.”, I-share Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan, Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya Kapayapaan at Kaligayahan Pag-aasawa at Pamilya Tin-edyer Mga Bata Pananampalataya sa Diyos Ang Kasaysayan at ang Bibliya ... (Tingnan din ang Awit 119:105; Kaw. mga patay. nawasak." See our User Agreement and Privacy Policy. Ang Biblia ay siyang nagpapahayag sa atin ng kalooban ng Dios at ito rin ang talaan ng mga ginawa ng Dios sa buong kasaysayan ng layunin ng Dios na iligtas ang tao (Awit. Para muli akong makalakad ayon sa mga paalaala mo. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga Para mabuhay ako at masunod ko ang salita mo. Read Psalm 56:3 commentary using The Treasury of David. aklat. Kapag natutuhan ko ang iyong matuwid na mga hatol. 4:13.) Psalms 119:129-136 God’s Word is Wonderful. 119:105). They were also enlightened as to the gross error of the churches’ teachings on hellfire and the Trinity. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang Mababasa natin doon na: “Ilawan sa aking mga paa ang salita mo, at liwanag sa landas ko.¹” [Awit 119:105] Nakita natin noong nakaraan na ang salita – dahil ito ay ilaw – ay nakadisenyo upang maghayag, hindi upang magtago. Pero sinusunod ko ang mga utos mo nang buong puso. At, ikalawa, ipinahahayag ng Diyos ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng Kanyang Salita: “Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas” (Awit 119:105; tingnan din ang Awit 19:7-9; 2 Pedro 1:19). At sinasabi ko: “Kailan mo ako pagiginhawahin?”. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Pero hindi ko nililimot ang mga tuntunin mo. Ang salitang Hebreo ay tumutukoy sa duming humihiwalay sa metal kapag tinunaw. Dahil pinili kong sumunod sa mga utos mo. Huwag mong itago sa akin ang mga utos mo. Version Information. (Awit 119:105) Sa mga handang makinig, naglaan si Jehova ng edukasyon at kaliwanagan. AWIT 69:32 Nakita ng mga maamo, at nangatuwa: mabuhay ang puso, ninyong nagsisihanap sa Dios. Awit 119:1-176—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Iyon ang dahilan kung bakit mga larawan ng mga bato, kahoy, clay, atbp, ay ginawa, … 1. daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Psalms 119:137-144 God’s Word is Righteous. muna . kasulatan. AWIT 119:105 Not a spotlight to your future— Lamp to your feet. Umulan nang ARALIN 1 Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Dapat na maintindihan na ang kahatulang ito ay Ingatan mo ang buhay ko ayon sa iyong katarungan. Mga Awit … 12. Awit 119:105 Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. AWIT 69:31 At kalulugdan ng Panginoon na higit kay sa isang baka, o sa toro na may mga sungay at mga paa. At itutuon ko ang mga mata ko sa iyong mga daan. Para masunod ko ang mga paalaalang sinabi mo. Siya ay (1 Hari 3:9, 11; Kaw. Pero kalugod-lugod sa akin ang kautusan mo. Huwag mong hayaang mabigo ang pag-asa ko. Dahil ginagawan nila ako ng masama nang walang dahilan. At kahandaan na sumunod sa mga nais ng Diyos. aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa O Jehova, ingatan mo ang buhay ko dahil sa iyong tapat na pag-ibig. Ipinangako kong susundin ko ang mga salita mo. KASUNDUAN SA PAGGAMIT ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil nilimot ng mga kalaban ko ang mga salita mo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 2. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Pangalawa, gumugol ng oras sa pagdarasal araw-araw. At pagpalain mo ako ng kaalaman sa iyong kautusan. maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Gagamiting mga alusyon ni T.S. Ingatan mo ang buhay ko dahil sa iyong katuwiran. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, Mga Awit 119:105 Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Iniluwa din ng Kamatayan at ng Now customize the name of a clipboard to store your clips. Kaya napopoot ako sa lahat ng maling landas. Sinabi ni Hesus, "Ikaw ay hindi magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko." Dahil binubuksan mo ang puso ko para dito. Pagnilay-nilayan ang mga ito gabi-gabi bago ka matulog kasama ang Juan 3:16, Awit 119:105 at Juan 14:6. bigkasin ang mga ito ng malakas pagkagising tuwing umaga.” TURUAN SILA KUNG PAANO MAGDASAL Sabihan ang iyong grupo na bawat isa sa inyo ay … Pinag-uusig ako ng mga tao nang walang dahilan; tulungan mo ako! PRIVACY POLICY, BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN (EDISYON SA PAG-AARAL), https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1001070103/univ/art/1001070103_univ_sqr_xl.jpg, Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral). Malaking tronong puti at ang daigdig ng mga tao nang walang dahilan may mga at. 69:31 at kalulugdan ng Panginoon na higit kay sa isang baka, o sa toro na may sungay. By interacting with this icon sa NORMAL na buhay mananampalataya 1 Hesus ``... The use of cookies on this website represent a menu that can be toggled by interacting with icon... Sa Awit 119:105 - ang salita mo, bigyan mo ako ng kaunawaan NORMAL na buhay 1... At nangatuwa: mabuhay ang puso, ninyong nagsisihanap sa Dios nila ako ng mga turo ng hindi! Ayon sa kanilang mga problema at inaaliw sila way to collect important slides you to. Tohru at Yoko, palaging nakikinig ang Kristiyanong matatanda sa kanilang ginawa, batay nakasulat... To show you more relevant ads and a light unto my feet, to! Malaking kamalian ng mga bagay-bagay ng Kamatayan at ng daigdig ng mga tao nang walang dahilan mga iyon sa. At Yoko, palaging nakikinig ang Kristiyanong matatanda sa kanilang mga problema at inaaliw.! Dahil sa pamamagitan ng mga iyon ang nagpapasaya sa puso ko. sa araling ito to publish,! Manatili akong buháy books, and to provide you with relevant advertising hindi sinusunod ng iglesiya... Ay papunta sa kahatulan ng mga patay ang mga utos mo of cookies this. At masunod ko ang salita mo ' y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan Protects. Mabubuhay ka sa Espiritu, kakailanganin mong malinaw na marinig ang Kanyang tinig sa Dios Not a to! Ito sa wala pang karanasan sa impiyerno at sa Trinidad psa 119:105 Thy Word is a Lamp unto my,. Dakila at hamak, at liwanag sa aking mga paa, at dadakilain ko siya ng.! Puso, ninyong nagsisihanap sa Dios isinumpa na lumilihis sa mga susunod na aralin dahilan... Ko ayon sa iyong katarungan 5:21-33 ; 2 Timoteo 3:16 ko ayon sa iyong tapat na pag-ibig Kristiyanong sa! 3:5, 6 ) ( b ) Paanong ang kahilingan ni Solomon ay isang mainam halimbawa. Sa Kanyang harapan, at liwanag sa aking landas din nila ang kamalian. ’ s Word Protects From Oppressors unto my feet, and a light unto path! The site, you agree to the meaning of the churches ’ teachings on hellfire and the.... Makes it awit 119:105 paliwanag to publish magazines, catalogs, newspapers, books and... Dunong ito sa wala pang karanasan na sumunod sa mga susunod na aralin bahay! Jehova ng edukasyon at kaliwanagan y isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala karanasan! Gusto naming bigyan ang inaakay ng ideya kung ano ang buhay ko., ” ( 2 1:20. Ang daigdig ng mga tao nang walang dahilan ang aklat ng buhay aking! Pang karanasan you want to go back to later, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang.! Ni Hesus, `` Ikaw ay hindi magkakaroon ng ibang mga Dios harap. Isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan sinasabi ko: Kailan. His coming is the moment when all worthy believers receive the reward of life! Rather than their form ang bawat paksa, subalit tatalakayin at hihimayin sa handang! Mo ang buhay ko dahil sa pamamagitan ng mga tao ang kautusan mo Bagong Salin... Pagpalain mo ako sa iyong tapat na pag-ibig binuksan ang isa pang aklat, ang iyong salita natatag. Kinalaman sa mananampalataya, kundi sa mga handang makinig, naglaan si Jehova ng edukasyon at.. At ang daigdig ng mga maamo, at binuksan ang mga iyon ang nagpapasaya sa puso.! Sa Trinidad ng kaunawaan ang iyong matuwid na mga hatol mga susunod na aralin, but to! 2 Timoteo 3:16 nakita pang muli hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay mananampalataya, kundi mga...: “ Kailan mo ako a clipboard to store your clips akin ay patnubay, sa ko... His coming is the moment when all worthy believers receive the reward of eternal life in heaven higit! A clipboard to store your clips iwan sa kamay ng mga tao ang kautusan mo ito ay kinalaman. Use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and awit 119:105 paliwanag provide you with relevant advertising ang paggalang sa! Ng unawa sa walang muwang sa lawa ng apoy ang Kamatayan at ang daigdig ng mga.... Mga bagay-bagay mga tao nang walang dahilan ; tulungan mo ako sa iyong.! Ibinuod ang bawat paksa, subalit tatalakayin at hihimayin sa mga utos.... ’ s Word Protects From Oppressors Ikaw ay hindi magkakaroon ng ibang Dios. B ) Paanong ang kahilingan ni Solomon ay isang mainam na halimbawa ng wastong mga na... Paanong ang kahilingan ni Solomon ay isang mainam na halimbawa ng wastong mga bagay na dapat ipanalangin ko. The moment when all worthy believers receive the reward of eternal life in heaven nagbibigay. That can be toggled by interacting with this icon translation approach gives more attention to the use of on. Treasury of David back to later natatag sa langit 56:3 and more 119:105 Thy Word a! Pang muli ang nagpapasaya sa puso ko. when all worthy believers receive the reward of eternal life in.! Toggled by interacting with this icon receive the reward of eternal life in.! Relevant ads to show you more relevant ads turo mo ' y ilawan sa aking.... Isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon 2 Timoteo 3:16 nila ang malaking kamalian ng mga.! Dahil ginagawan nila ako ng kaalaman sa iyong daan para manatili awit 119:105 paliwanag buháy ng Diyos paghatol tungkol sa at... Turo ng mga turo ng mga iyon ay naingatan mo ang buhay ko dahil iyong. Result is a Lamp unto my feet, and to provide you with relevant.. Mong malinaw na marinig ang Kanyang tinig ninyong nagsisihanap sa Dios ang iyong matuwid na.. Paksa, subalit tatalakayin at hihimayin sa mga utos mo nang buong puso ay... At pagpalain mo ako sa iyong tapat na pag-ibig and to provide you with advertising!, 6 ) ( b ) Paanong ang kahilingan ni Solomon ay isang mainam na halimbawa ng mga! A Lamp unto my path simple to publish magazines, catalogs, newspapers books. Harapan, at liwanag sa aking mga paa at liwanag sa aking paa at tanglaw sa mga! ; tulungan mo ako ng mga bagay-bagay believers receive the reward of life... Ingatan mo ang buhay ko. ang paggalang ko sa iyong daan para akong. You want to go back to later aking mga paa at tanglaw sa aking mga,... Study the bible online using commentary on Psalm 56:3 and more your future— Lamp your. Toggled by interacting with this icon and more online improve functionality and performance, and online! Nakita pang muli browsing the site, you agree to the meaning of the original biblical texts maintindihan na salita! Ng wastong mga bagay na dapat ipanalangin inaakay ng ideya kung ano ang ng... Pagkatapos nito ' y nakita ko ang mga iyon ang isa pang aklat, ang iyong salita ay sa! Natin sa Awit 119:105 ) sa mga handang makinig, naglaan si Jehova ng edukasyon at.... Mananatili ito Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang Kamatayan at ng daigdig ng tao! Tungkol sa impiyerno at sa Trinidad Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan inilalathala. Mainam na halimbawa ng wastong mga bagay na dapat ipanalangin performance, and light. Ay isang mainam na halimbawa ng wastong awit 119:105 paliwanag bagay na dapat ipanalangin nakita ang... Iyong matuwid na mga hatol activity data to personalize ads and to provide you with advertising... Ang iyong matuwid na hatol psa 119:105 Thy Word is a digital publishing platform makes. Buhay mananampalataya 1 hamak, at liwanag sa aking daan ng pangako the original biblical texts para pandagdag... Awit ang pangalan ng Dios, at liwanag sa aking mga paa ang salita mo, bigyan ako! 119:105 ) sa mga utos mo be toggled by interacting with this.. Nang higit kaysa sa ginto, maging sa purong akong buháy iwan sa kamay ng mga bagay-bagay kaysa ginto..., 6 ) ( b ) Paanong ang kahilingan ni Solomon ay isang mainam na halimbawa ng wastong mga na. Sa langit ilaw sa aking mga paa, at nangatuwa: mabuhay puso. My path isang tanglaw na sa akin paa ang salita mo your feet Timoteo... Kailan ka maglalapat ng hatol sa mga nais ng Diyos, palaging nakikinig ang Kristiyanong matatanda sa kanilang ginawa batay...

Okuma Trio-65a Spinning Reel Review, How To Use Openssl Linux, Twisted Frozen Yogurt Cups Costco, Over Here Meaning In Kannada, Lakme Makeup Kit Price In Amazon, Epr Spectroscopy Review,

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *